Kleding en materiaal
Sinds 2017 is HSV The Islanders verbonden aan Mosaesport sportswear. In de kantine zijn enkele honk- en softbalartikelen van Mosaesport te verkrijgen. Ook is er paskleding aanwezig. Kleding en materiaal kan besteld worden via Mosaesport.

› naar boven


Vrijwilligers
Een vereniging heeft leden nodig om te kunnen bestaan, maar het is ook belangrijk dat er leden zijn die actief zijn binnen de club. Alleen op een bestuur en commissies kan een club niet draaien. Elke vereniging moet daarom een beroep doen op haar leden om bepaalde taken/functies uit te voeren. Ook bij The Islanders wordt van alle leden verwacht dat zij hun steentje bijdragen.

› naar boven


Kantinediensten
Alle leden vanaf 16 jaar draaien vier verplichte kantinediensten tijdens de wedstrijden van een ander team. Voor de jeugdwedstrijden worden eventueel ouders gevraagd om kantinediensten te draaien.
›› zie kantinedienstrooster

› naar boven


Scheidsrechtersdiensten

De bond verplicht elke honk- en softbalvereniging om voor wedstrijden van ons niveau zelf scheidsrechters aan te wijzen. Binnen The Islanders verdeelt de Technische Commissie leden vanaf 18 jaar als scheidsrechters over de wedstrijden. Daarbij wordt gekeken naar het speelniveau van de leden en het niveau van de wedstrijd die gescheidst moet worden.
›› zie scheidsrechterrooster

› naar boven


Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks organiseert het bestuur minimaal één keer per jaar een ALV (Algemene LedenVergadering). In februari/maart worden eventueel nieuwe bestuursleden gekozen, de definitieve financiële cijfers van het voorgaande jaar gepresenteerd en de definitieve begroting voor het lopende jaar voorgelegd aan de leden. Alle leden en ouders van jeugdleden worden hiervoor uitgenodigd en hebben stemrecht. Een stemming van de leden is niet eerder geldig dan dat er minstens 1/3 van de leden aanwezig is.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het Jaarboek gepresenteerd, dat vervolgens via de website kan worden ingezien cq. gedownload.

› naar boven


Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij The islanders ga je voor minimaal een jaar aan. Je kunt je inschrijven door middel van het inschrijfformulier dat je kunt downloaden vanaf de website. De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het bedrag bestaat o.a. uit lidmaatschap van de vereniging, maar ook inschrijving bij de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softballbond (KNBSB). Door inschrijving en betaling van contributie ben je automatisch verzekerd tijdens trainingen en wedstrijden.

Een eventuele opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december bij het secretariaat te zijn ontvangen. Voldoe je niet aan deze termijn blijf je lid en ben je verplicht ook voor het jaar daarop contributie te betalen.

› naar boven