Bestuurssamenstelling

Het bestuur van HSV The Islanders bestaat uit onderstaande mensen. Het volledige bestuur is te bereiken via het emailadres bestuur@the-islanders.nl.

Voorzitter: Richard Blokland, voorzitter@the-islanders.nl
Secretaris: Jolly Ferwerda, secretaris@the-islanders.nl
Penningmeester: Ditmar Schnetz, penningmeester@the-islanders.nl
Accommodatie en diensten: Emmy Waldekker, kantine@the-islanders.nl
Ledenwerving: Lydia Rosenbrand, leden@the-islanders.nl
Ledenbehoud (activiteiten): Jovanka Pavlovic, activiteiten@the-islanders.nl
Technische zaken: Mark de Vos, tc@the-islanders.nl